V12363

William Shatner/Leonard Nimoy

8x10 Photograph